obchodné podmienky

úvodné ustanovenie

tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.mile.sk. podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho /prevádzkovateľ/ a kupujúceho /zákazník/. tieto obchodné podmienky tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.
kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami oboznámil a je si vedomý toho, že tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru.

prevádzkovateľ:
mile male s.r.o.
šancová 37, 831 04 bratislava
ičo: 46762191
dič: 2023587082
ič dph: sk2023587082
zap.: 14.08.2012
odd.: sro, vl. č.: 83356/B
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu bratislava I

orgán dozoru:
slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
inšpektorát SOI pre bratislavský kraj
prievozská 32, p.o. box 5,820 07 bratislava 27  

objednávka tovaru

všetky objednávky vytvorené na stránkach www.mile.sk sú záväzné pre obidve strany. odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami.
prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu.

ceny tovaru

u väčšiny položiek závisí cena tovaru od zvolenej veľkosti, preto sa pri jednom modeli môžu vyskytovať rôzne ceny. tieto ceny sú vždy prehľadne uvedené na podstránke u jednotlivých produktov. všetky ceny produktov sú uvedené v konečnej hodnote s dph. k cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia.

odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

v prípade, že si želáte zrušiť vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás, prosím, kontaktujte. ak už bola Vaša objednávka uhradená, peniaze vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste robili úhradu, odo dňa doručenia vášho oznámenia.
podľa odseku 6 novely občianskeho zákonníka č.367/2000 má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí prostredníctvom e-mailu na orders@mile.sk alebo písomne listom zaslaným poštou na adresu: mile male s.r.o., račianska 78, 831 02 Bratislava. na tento účel si môžete skopírovať vzor na písomné odstúpenie od zmluvy.
ak máte záujem, tento vzor na odstúpenie od zmluvy nemusíte posielať písomne, ale stačí ho vyplniť elektronicky prostredníctvom nášho on-line formulára na odstúpenie od zmluvy. ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy vám bezodkladne potvrdíme e-mailom na vami uvedenú adresu vo formulári.

pokiaľ sa teda rozhodnete odstúpiť od zmluvy, je potrebné vrátiť tovar v nepoškodenom stave, v pôvodnom obale s priloženým dokladom o kúpe, a to zaslaním späť v uvedenej lehote /určujúci je dátum odoslania/. adresa dodania: mile male s.r.o., račianska 78, 831 02 bratislava. pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, a ak kupujúci odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. odporúčame poslať tovar ako poistenú zásielku. pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku.
pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú prijaté peniaze za tovar, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovného a iných nákladov a poplatkov, vrátené kupujúcemu rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri svojej platbe, a to najneskôr do 14 dní po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy; tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. 

kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho.

predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného  tovaru kupujúcim. o odstúpení je však predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávke.  pred odstúpením je predávajúci oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. kupujúci má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od  kúpnej zmluvy. v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené kupujúcemu do 14 dní na účet, z ktorého boli finančné prostriedky zaplatené, odo dňa oznámenia nedostupnosti tovaru kupujúcemu, resp. od odmietnutia poskytnutého náhradného plnenia kupujúcim.

dodacia lehota

vaše objednávky sa snažíme vybavovať v čo najkratšom čase, obvykle do 1-3 pracovných dní, maximálne do 7 pracovných dní. o vyexpedovaní objednávky je zákazník informovaný e-mailom do 24 hodín od odoslania.

k tejto dobe treba však pripočítať bežne 1 až 3 pracovné dni, ktoré trvajú na doručenie tovaru k vám slovenskou poštou, prípadne 24 hodín pre doručenie kuriérskou službou.

ak vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené ani do 7 dní po zaslaní nášho e-mailu o expedícii, kontaktujte, prosím, svoju dodávaciu poštu aj nás na orders@mile.sk. predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou alebo poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou.

v prípade bankového prevodu vopred ako vami zvoleného spôsobu platby však odosielame tovar až po pripísaní celej čiastky na účet /t.j. vrátane poštovného/.

vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. o takomto predĺžení dodacej lehoty je kupujúci bezodkladne informovaný.

spôsob dopravy a poštovné

tovar posielame slovenskou poštou formou doporučeného listu alebo balíka, prípadne expresne kuriérom.
výška poštovného sa odvíja od súhrnnej váhy tovarov, ktoré ste si objednali.

poštovné v rámci sr:

slovenská pošta - 3
slovenská pošta s dobierkou - 3,80
kuriér gls - 5
kuriér s dobierkou - 5,60


poštovné do čr:

slovenská pošta - 7

poštovné v rámci európy:

slovenská pošta - 8

zvyšok sveta:

slovenská poštA - 12€

ak potrebujete zaslať tovar do akejkoľvej inej krajiny, neváhajte nás kontaktovať.

v prípade využitia osobného odberu je tovar možné vyzdvihnúť v našom showroome na adrese: račianska 78, bratislava. /nová cvernovka v budove bývalej chemickej priemyslovky, prízemie, číslo ateliéru 0.18, s možnosťou parkovania vo dvore za budovou internátu - račianska 80/ v čase dohodnutom v emailovej komunikácii /vieme sa vám prispôsobiť/.

spôsob platby a poplatky

v súčasnosti umožňujeme nasledovné spôsoby platby:

a) platba bankovým prevodom vopred na účet IBAN: SK3211000000002922880461 tatra banka a.s., SWIFT: TATRSKBX alebo pre zákazníkov z českej republiky /príjem v CZK bez dodatočných poplatkov/ na účet IBAN: SK8383300000002900380079 FIO banka a.s., SWIFT: FIOZSKBA.
b) dobierka – príplatok 0,80 eur k poštovnému pri zasielaní slovenskou poštou a 0,60 eur pri preprave kuriérom GLS /v rámci sr/
c) platba v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru.

reklamácia tovaru a záručná doba

v každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Ak doklad chýba, prosíme, informuje nás čo najskôr telefonicky 0919 346 243 alebo na e-mailovú adresu orders@mile.sk na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

ak chcete tovar zakúpený v internetovom obchode www.mile.sk reklamovať, je lepšie, ak nás vopred informujte e-mailom na orders@mile.sk

reklamovaný tovar zašlite spolu s dokladom o úhrade tovaru a popisom vady na adresu: mile male s.r.o., račianska 78, 831 02 bratislava. reklamovaný tovar nám neposielajte na dobierku.
za relevantný dôvod vrátenia tovaru nepovažujeme opotrebovanie tovaru nosením a praním, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku.

predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti reklamácie a o postupe vybavenia. v prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia. reklamovaný tovar vám vrátime opravený, vymeníme kus za kus, prípadne za iný, ktorý si vyberiete /do hodnoty reklamovaného tovaru)/ a zašleme späť na naše náklady alebo Vám vrátime peniaze vrátane poplatkov za dopravu. v prípade, sa jedná o vadu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. v prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. ddborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa). kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 občianskeho zákonníka). za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

ochrana osobných údajov

predávajúci zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie. tieto údaje slúžia predovšetkým na uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti. rešpektujeme vaše súkromie.
prevádzkovateľ internetového obchodu www.mile.sk sa zaväzuje, že tieto zverené osobné údaje použije len pre komunikáciu so zákazníkom. osobné dáta nebude prevádzkovateľ bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke.

alternatívne riešenie sporov

od 15. 2. 2016 vzniká možnosť uplatniť si svoje práva voči nám aj formou alternatívneho on-line riešenia, ktoré zabezpečuje európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov (RSO). vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a dá sa podať prostredníctvom formulára na stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. v prípade potreby nás môžete kontaktovať kedykoľvek na mile@mile.sk.

záverečné ustanovenie

obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok. tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.mile.sk v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru a poplatkov za dopravu.


na našej webovej stránke používame súbory cookies. prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním.

viac informácií súhlasím